ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

1. Γενικά.

Η ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (ενδυμάτων – υποδημάτων – αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου της ανώνυμης εταιρείας «ΡΑΓΓΑΒΗΣ ΙΚΕ», με έδρα τη Ηλία Ηλιού 15 – Αθήνα 11631, Αττικής και Α.Φ.Μ. 801095520, Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής το «unity.gr» ή η «Εταιρεία»). Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του unity.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Το unity.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του unity.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους παρακάτω όρους:

Η εταιρεία μέσω του δικτυακού τόπου www.unity.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπως όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails, ηλικία, φύλλο κλπ κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατά τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων σας για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας σας ή με τη μορφή ερωτηματολογίων, διαγωνισμών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται για την ορθή χρήση αυτών πάντα με σκοπό την διεκπεραίωση, προώθηση και βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας και συνεργάτες της εταιρείας που σκοπό έχουν την εκτέλεση εργασιών για την ικανοποίηση των επιθυμιών και των παραγγελιών σας και πάντοτε διασφαλίζοντας ότι αυτά δεν πρόκειται να επεξεργαστούν παράνομα. Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες ταχυμεταφορών που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και στο δικτυακό μας τόπο για την αποστολή σε εσάς των προϊόντων σας που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία αγοράς σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της εταιρείας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Σε καμία περίπτωση η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/καταναλωτών δεν προορίζεται προς δημοσίευση, ενοικίαση ή πώληση σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις ίδιας αίτησή σας ή δικαστική παραγγελία ή απόφασης άλλης δημόσιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία και ο ιστότοπος www.unity.gr είναι πλήρως εναρμονισμένοι με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters).

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του unity.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε θελήσει, να ζητήσει την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

Πολιτική Cookies.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα «cookies» για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αυτά ανάλογα με τη διάρκειά τους χωρίζονται σε προσωρινά «session cookies» και έμμονα «persistent cookies».

Τα session cookies χρησιμοποιούνται για:

 1. Αυτόματη αναγνώριση σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεσή σας (login) ή/και για την περιήγηση σε ασφαλείς ιστοσελίδες.
 2. Για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καλαθιού και wishlist και την αυτόματη αναγνώριση του χρήστη κατά την εκτέλεση αγορών.

Τα persistent cookies χρησιμοποιούνται για:

 1. Τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και κατανάλωσης/χρήσης των προϊόντων/υπηρεσιών προς πώληση.
 2. Για εμφάνιση περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση των cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της εταιρείας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφιστικών, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του unity.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το unity.gr δώσει εγγράφως τη συναίνεση του. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το unity.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του unity.gr ή/και του www.unity.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.unity.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα Unity ή/και www.unity.gr είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

4. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος unity.gr

Ι. Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το unity.gr είναι πλήρεις, αληθείς και έγκυρες είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα – υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

ΙΙ. Εγγραφή Μέλους.

Η Εγγραφή.

Η εγγραφή σας ως μέλος στο unity.gr, αν και δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συστήνεται καθώς με την εγγραφή σας δημιουργείτε αυτομάτως και μια κάρτα μέλους η οποία σας δίνει πρόσβαση σε έξτρα εκπτώσεις, δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς κ.α. Η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη: αφού εισάγετε κάποιο προϊόν στο καλάθι και επιλέξετε να συνεχίσετε στο ταμείο, το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέο μέλος. Με την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), φύλο και ημερομηνία γεννήσεως ) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης , γίνεστε μέλος στο unity.gr και σας ανοίγουμε προσωπικό λογαριασμό μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Λογαριασμός.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το unity.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το unity.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας τη διαδικασία αποστολής email σε εμάς.

Κάρτα Bonus

Κατά την εγγραφή σας ως μέλος, δημιουργείτε αυτόματα μια κάρτα bonus η οποία συνδέεται με τον λογαριασμό σας. Κάθε ένα ευρώ αγορών ισοδυναμεί με ένα πόντο. Οι πόντοι τις κάρτας έχουν διάρκεια ενός έτους και με το πέρασμα αυτού, διαγράφονται αυτόματα. Ανάλογα με το σύνολο των πόντων που έχετε μαζέψει τους τελευταίους 12 μήνες θα έχετε και την αντίστοιχη έκπτωση ανάλογα στην κλίμακα πόντων για όλες τις αγορές σας.

Πόντοι Έκπτωση

0-100 0%

101-500 5%

501-1000 10%

1001-2000 15%

2001> 20%

Η έκπτωση του loyalty συστήματος θα υπολογίζεται επί της τελικής αξίας των αγορών. Για παράδειγμα, έχοντας μαζέψει 501 πόντους, για ένα προϊόν που έχει αρχική αξία 100 ευρώ και έκπτωση 20%, θα πληρώσετε 72 ευρώ. 100€- 20% = 80€ – 10% =72€. Η έκπτωση που δικαιούστε, υπολογίζετε αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

III. Εγγραφή στο Newsletter.

Η εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο δικτυακό μας τόπο. Η εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter της Εταιρείας μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. To unity.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του unity.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

IV. Διαδικασία Αγοράς μέσω του unity.gr.

Α. Παραγγελία.

Α.1 Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές αγορών σας, κάντε κλικ στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας παραγγελία πρέπει να εγγραφείτε ως νέο μέλος. Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής. Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Στο πεδίο «Το καλάθι» μπορείτε να βλέπετε τις χρεώσεις των μεταφορικών. Σε περίπτωση μη αποστολής των προϊόντων εντός Ελλάδας, για να υπολογίσετε το τελικό κόστος των παραγγελθέντων προϊόντων σας, παρακαλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας στο (+30) 216-9006900 ή με email στο [email protected]. Με την υποβολή της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτόματα το σύστημα του unity.gr θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ως μέλος, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Όταν η παραγγελία παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία, θα λάβετε ένα νέο μήνυμα email το οποίο θα αναγράφει τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία σας.

Α.2 Ακύρωση / Τροποποίηση Παραγγελίας.

Οι πελάτες μας δικαιούνται να προβούν σε ακύρωση παραγγελίας, υπό τις πολύ συγκεκριμένες παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία (checkout), μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία πατώντας το πλήκτρο back στον browser σας.
 2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία (checkout), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, ώστε να σας ενημερώσει περαιτέρω για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Η παραγγελία σας δύναται να ακυρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη διεκπεραιωθεί από την εταιρεία.

Δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας δεν υφίσταται πέραν των παραπάνω περιπτώσεων.

Β. Παράδοση Προϊόντων.

Β.1 Αποστολή & Παράδοση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και άρτια παράδοση της παραγγελίας σας, το unity.gr συνεργάζεται με τις εταιρείες ταχυμεταφορών ELTA Courier και εταιρεία Courier Center οι οποίες μαζί διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ταχυμεταφορών στην Ελλάδα. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών.

Β.2 Παραλαβή από κατάστημα.

Εάν επιθυμείτε Παραλαβή από Κατάστημα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα καταστήματά και αφού ενημερωθείτε μέσω e-mail ή τηλεφώνου εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, για την άφιξη της παραγγελίας σας σε αυτό, να μεταβείτε στο κατάστημα (ώρες λειτουργίας καταστημάτων) για την παραλαβή των αγορών σας.
Η παραλαβή γίνεται με την επίδειξη της αστυνομική ταυτότητας και του αριθμού παραγγελίας που σας εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας υποδείξατε.
Τα καταστήματα Unity χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως pick up points και ως εκ τούτου τα δέματα δε μπορούν να ανοιχθούν από τους υπαλλήλους του καταστήματος για κανένα λόγο. Ο πελάτης μπορεί να ανοίξει το δέμα του εφόσον έχει ολοκληρώσει την πληρωμή του, στο ταμείο του καταστήματος.
Οι παραλαβές μπορούν να πραγματοποιηθούν και Σάββατο (ωράριο καταστημάτων).
Καταστήματα Unity:

Κατάστημα Αθήνας, Ερμού 97, Μοναστηράκι Τηλ: 210-3233340

Κατάστημα Αθήνας, Ερμού & Νίκης 3, Σύνταγμα Τηλ: 210-3310369

Κατάστημα Αθήνας, Περικλέους 37, Σύνταγμα Τηλ: 210-3220006

Pickup point Νέος Κόσμος, Ηλία Ηλιού 15, Νέος Κόσμος (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) Τηλ: 216-8007200

*Τα προϊόντα δεσμεύονται για 2 εργάσιμες ημέρες απο την άφιξή τους στο κατάστημα.

Β.3 Κόστος Παράδοσης.

Οι αποστολές των παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως βάρους και όγκου, είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 65,00€. Για παραγγελίες κάτω των 65,00€ το κόστος αποστολής είναι 3,00€ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για όλη την Ελλάδα. Στην προηγούμενη τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της αντικαταβολής το οποίο ανέρχεται στα 2,00€. Το κόστος αποστολής παραγγελιών εκτός Ελλάδος ανακοινώνεται μετά από αίτημα του πελάτη και συνδέεται με τη χώρα προορισμού.

Β.4 Χρόνος Παράδοσης.

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την εταιρεία μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την τοποθέτησή τους. Οι παραγγελίες εντός Αττικής, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα παραδίδονται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα παραδίδονται σε 2-4 εργάσιμες ημέρες. Με την παράδοση της παραγγελίας σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται, μέσω του αριθμού φορτωτικής, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στη σελίδα «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ». Δεσμευόμενοι από μέρους μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη παράδοση των παραγγελιών σας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε πως η ενδεχόμενη εμπλοκή αστάθμητων παραγόντων όπως απεργίες, θαλάσσιες κακοκαιρίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιρειών, λόγοι ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του), επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα, μπορεί να επιφέρουν καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας σας.

Γ. Τρόποι Πληρωμής.

Η πληρωμή των αγορών σας μπορεί να γίνει μέσω Αντικαταβολής, Πιστωτικής Κάρτας, Τραπεζικής Κατάθεσης, Paypal και Πληρωμής στα Καταστήματά μας.

 • Αντικαταβολή.
  Με την παράδοση του δέματος σας από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών, πληρώνεται με μετρητά την αξία της. Για πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παράδοση στο χώρο σας δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα.
 • Πιστωτική Κάρτα.
  Δεχόμαστε πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, Diners. Οι συναλλαγές σας στο unity.gr προστατεύονται από κορυφαία συστήματα ασφαλείας (υψηλή κωδικοποίηση SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV).
 • Τραπεζική Κατάθεση.
  Η κατάθεση του ποσού προς πληρωμή μπορεί να γίνει εντός 3 ημερών στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR2101720500005050099552005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR7201101460000014600281936

ALPHA BANK: IBAN GR7701401200120002320010988

Πέραν των 3 ημερών και χωρίς προειδοποίηση ακυρώνεται η παραγγελία.

 • Paypal.
  Εάν έχετε λογαριασμό Paypal και επιθυμείτε να πληρώσετε το τελικό ποσό μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε “πληρωμή Paypal” και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Paypal για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Από μέρους μας δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση εάν επιλέξετε αυτό τον τρόπο πληρωμής.
 • Πληρωμή στο Κατάστημα.
  Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς της παραγγελίας σας μέσω του unity.gr και να ζητήσετε την πληρωμή και παραλαβή των προϊόντων σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου. Μετά την ενημέρωση που θα ακολουθήσει εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών για την άφιξη των προϊόντων στο κατάστημα που επιλέξατε, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος να πληρώσετε και να παραλάβετε την παραγγελία σας. Απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του αριθμού παραγγελίας με σκοπό τη διασφάλιση της συναλλαγής.

5.5 Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων & Χρημάτων.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας, εξαιρουμένων των εσωρούχων και μαγιό (για λόγους υγιεινής), εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ΔΩΡΕΑΝ για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε και για επιστροφές εντός Ελλάδος με την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center. Εάν χρησιμοποιηθεί άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών, τα κόστη επιβαρύνουν τον πελάτη. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών τότε η εταιρεία. δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής. Για επιστροφές από το εξωτερικό τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν αυτόν που κάνει την επιστροφή. Ως ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να φέρουν όλα τα καρτελάκια του κατασκευαστή, την συσκευασία του κουτιού (για τα παπούτσια) καθώς και όλα τα παρελκόμενα αξεσουάρ όπου αυτά προσφέρονται, π.χ. επιπλέον κορδόνια. Απαραίτητο συνοδευτικό επίσης είναι η απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο πώλησης.
Η επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας σας, μπορεί να την πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επιστροφής Προϊόντων που θα βρείτε μέσα στο δέμα της παραγγελίας σας και αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας (mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο (+30) 216 9006900 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 πμ έως 5:00 μμ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ΔΩΡΕΑΝ επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας, είναι η συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφής Προϊόντων που θα βρείτε μέσα στο δέμα που παραλάβατε.
  (Επιστροφές δε θα γίνονται δεκτές χωρίς τη φόρμα συμπληρωμένη).
 2. Πηγαίνοντας απευθείας στη Φόρμα Επιστροφής Προϊόντων και συμπληρώνοντας εκεί τα απαραίτητα στοιχεία.
 3. Επιστρέφοντας το δέμα σε ένα από τα καταστήματα μας (ώρες λειτουργίας καταστημάτων) και αφού πρώτα έχετε επικοινωνήσει μαζί μας (mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο (+30) 216 9006900 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 πμ έως 6:00 μμ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ΔΩΡΕΑΝ επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας στα καταστήματά μας, είναι η συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφής Προϊόντων που θα βρείτε μέσα στο δέμα που παραλάβατε.
  (Επιστροφές δε θα γίνονται δεκτές χωρίς τη φόρμα συμπληρωμένη). Μετά την επικοινωνία μας θα ενημερώνουμε το κατάστημα που επιθυμείτε, προκειμένου να παραλάβει την επιστροφή σας.

Όλες οι επιστροφές ελέγχονται και εντός 14 εργάσιμων ημερών επιστρέφεται στον καταναλωτή η αξία των προϊόντων με αντίστοιχο τρόπο σχετικά με αυτόν που επιλέχτηκε για την πληρωμή. Στην περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή, η πίστωση θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή. Δεν επιστρέφονται πιθανά έξοδα μεταφορικών, αντικαταβολής ή τραπεζικών εξόδων. Εάν το προϊόν έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια ειδικής προσφοράς δωρεάν μεταφορικών επιστροφής ή κάνοντας χρήση ειδικού σχετικού κουπονιού τότε τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία.

5. Ευθύνη unity.gr.

1. Εγγύηση Προμηθευτή.

Ο προμηθευτής κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

2. Ευθύνη unity.gr για ελαττώματα, απώλεια.

Το unity.gr φέρει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, ή (β) την αντικατάσταση του. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρομιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε της αγορά του και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για αυτή. Σε περίπτωση που έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: (+30) 216 9006900 ή με email: [email protected]. Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει το unity.gr μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το unity.gr, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

3. Αναβαθμίσεις.

Το unity.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

4. Υπηρεσίες Επικοινωνίας.

Το unity.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο unity.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο. Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το unity.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον το unity.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Το unity.gr δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά. Το unity.gr ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που το unity.gr ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα unity.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα του unity.gr, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των συνεργατών της και των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου.

Επιπλέον απαγορεύονται:

 1. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε.
 2. Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για online αγορές και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του φυσικού καταστήματος.